Author Archives: blogdulich.edu.vn

Ba điều người khôn giữ kín, người dại hay khoe

3 điều người dại thích khoe khoang, trong khi người khôn ngoan lại giữ cho riêng mình. Bạn đang là kiểu người khôn hay dại? Chúng ta biết, sử dụng lời ăn tiếng nói là một nghệ thuật cũng là một kỹ thuật cần phải học hỏi và tu luyện mỗi ngày. Dù bạn là […]