Chiếc giường giống như một cuốn sách quá khổ

Chiếc giường này, được thiết kế bởi nghệ sĩ Yusuke Suzuki của Nhật Bản, trông giống như một cuốn sách quá khổ với đầy đủ các trang bạn có thể lật.

0930c43107fc804bfd72b2927279204a Chiếc giường giống như một cuốn sách quá khổ

3ae6e376298ed11107b725478cd130cd Chiếc giường giống như một cuốn sách quá khổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *