Nhà kính hình ống tuyệt đẹp giữa rừng cây

Công ty thiết kế đa ngành A. Masow Architects đã xây dựng ngôi nhà hình ống bao quanh cây tuyệt đẹp nằm giữa khu rừng. Thiết kế này bao quanh cây lớn nên không phải hy sinh bất kỳ cây nào.

Theo Baoxaydung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *