Thiết kế căn phòng ngoài trời trốn nắng

NTK người Úc Jamie of Sydney vừa thiết kế một khu vườn thật tươi mát giúp mọi người trốn cái năng gay gắt mùa hè và thoải mái nằm đong đưa giữa bóng mát của cây cối. Đó là một căn phòng ngoài trời. Hãy xem thử thiết kế của ông và thử làm một cái tại nhà nào? Còn gì tuyệt vời hơn việc bạn có thể nằm đong đưa và lắng nghe âm thanh của thiên nhiên nhỉ?

c9a4d63d314c1e42896a6dd67ac51704 Thiết kế căn phòng ngoài trời trốn nắng

74252e84a83ab1e594f7e7f1042ea135 Thiết kế căn phòng ngoài trời trốn nắng

c8d4dd58ed6f3d53bcee4f8da7e797d1 Thiết kế căn phòng ngoài trời trốn nắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *